متن زمستانی کوتاه

متن زمستانی کوتاه

متن زمستانی کوتاه متن درباره زمستان کوچه ها را بادانه های برف آذین می بندد زمستاني سرد سرد حجم سرما! ضربان قلب هوا را میشمارد…