خودمراقبتی والدین مجرد؛ این ۶ توصیه را جدی بگیرید

خودمراقبتی والدین مجرد؛ این ۶ توصیه را جدی بگیرید

دست‌تنها تربیت‌کردن فرزندان باعث خستگی، تباهی، تحریک‌پذیری و حتی عصبانیت‌تان شده است؟ دچار علائم استرس والد مجرد شده‌اید؟ خب نباید خودمراقبتی را نادیده بگیرید. مراقبت از خود…