رژیم کامل و موثر در کاهش وزن

رژیم کامل و موثر در کاهش وزن

رژیم کامل و موثر در کاهش وزن : برای اینکه بتوانید وزنتان را کاهش دهید باید یک برنامه غذایی مناسب داشته باشید و حتما” ورزش کنید. اگر میزان کالری مصرفی روزانه خود را محدود کنید و هر روز فقط حدود۱۲۰۰ کالری مصرف کنید ، دیگر لزومی ندارد