چرا شاد نیستیم ؛ موانع شادی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

چرا شاد نیستیم ؛ موانع شادی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

دست‌یابی به شادی می‌تواند مفهومی متناقض داشته باشد. یعنی هرچه بیشتر برای به‌دست‌آوردنش تقلا کنید بیشتر از چنگ‌تان می‌گریزد. دارن مک‌ماهون (Darrin McMahon)، نویسنده‌ی کتاب تاریخچه‌ی شادی…