تویوتا پاریس

تویوتا پاریس

تویوتا پاریس به استناد اخبار جدید، تویوتا در تابستان سال ۲۰۲۱ کراس اوور جدید خود یعنی تویوتا یاریس ۲۰۲۱ را به فروش خواهد رساند. در…